Strona główna 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Działalność naukowa obejmuje następujące kierunki:

 • immunologia nowotworów z uwzględnieniem miejscowych interakcji między nowotworem a organizmem gospodarza
 • ocena apoptozy i mechanizmów regulujących ten proces w środowisku nowotworu
 • immunopatologia chorób zakaźnych, a zwłaszcza wirusowych zapaleń wątroby u dzieci
 • ocena odporności wrodzonej chorobach zakaźnych i nowotworowych
 • doskonalenie immunodiagnostyki
 • Katedra jest siedzibą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 

Działalność dydaktyczna
W Zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady i ćwiczenia z podstaw immunologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego
 • ćwiczenia z immunologii klinicznej dla studentów III roku.
  Całość zajęć z immunologii obejmująca cały materiał z III roku kończy się sprawdzianem testowym.
 • w podobnym zakresie (50 godzin) prowadzone są zajęcia dla Wydziału Anglojęzycznego 4 i 6-letniego
 • Katedra posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z immunologii klinicznej
 • zatrudnia stypendystów Studium Doktoranckiego
 • jest miejscem realizacji prac magisterskich

 

Działalność diagnostyczna
Obejmuje badania w następujących grupach chorób:

 • choroby reumatyczne:
  • ocena autoprzeciwciał jakościowa i ilościowa
  • wykrywanie czynnych autoantygenów
  • oznaczanie ilościowe immunoglobulin i składowych dopełniacza
  • ocena immunomorfologiczna biopsji narządowych
 • inne choroby autoimmunizacyjne - jak wyżej
 • choroby zakaźne - jak wyżej
 • oznaczanie przeciwciał przeciwko wybranym antygenom wirusowym
 • pierwotne i wtórne niedobory odporności:
  • oznaczanie ilościowe immunoglobulin i składowych dopełniacza
  • ocena obecności i stanu czynnościowego subpopulacji leukocytów
 • białaczki i inne nowotwory krwi i szpiku kostnego:
  • oznaczanie antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych (immunofenotyp) komórek nowotworowych przy pomocy cytometrii przepływowej
  • wykrywanie białek monoklonalnych w płynach ustrojowych

Przedmiotem badania może być krew i wszystkie inne płyny ustrojowe, świeży materiał biopsyjny, nieutrwalone wycinki tkankowe z różnych narządów a także rozmazy i komórki uzyskane drogą nakłucia (oligobiopsje). Większość wyników badań uzyskuje się w ciągu 24-48 godzin. Wachlarz wykonywanych badań immunodiagnostycznych jest stale poszerzany. W badaniach immunodiagnostycznych wykorzystuje się unikalną aparaturę zakupioną w ramach centralnych programów badawczych i grantów Komitetu Badań Naukowych jak 2 cytometry przepływowy (FACScan i FACS Canto), mikroskopy fluorescencyjne Olympus, Leitz i Zeiss, komory laminarne do pracy z materiałem zakaźnym, cytowirówka Shandon, spektrokolorymetr Multiscan, termocykler MJ Research, INC i inne.

Pracownie Zakładu:

 • Pracownia Immunodiagnostyki - tel. (0-61) 8547181
 • Pracownia Immunologii Komórkowej - tel. (0-61) 8547180,
 • Pracownia Cytometrii Przepływowej - tel. (0-61) 8547182
 • Pracownia Biologii Molekularrnej - tel. (0-61) 8547180
 • Sekretariat Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej - tel. (0-61) 8547174
  - fax (0-61) 8547173