Strona główna

O KATEDRZE

 

 

ADRES:
Katedra Immunologii Klinicznej
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
tel. (+48) 61 8547174
fax. (+48) 61 8547173

e-mail: immuno@ump.edu.pl

 

Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej:
dr hab. med. Grzegorz Dworacki, prof. UM

Tel. (+48) 61 8547178
e-mail:
gdwrck@ump.edu.pl

 

Kierownik Zakładu Immunologii:
prof. dr hab. n. med. Jan Sikora

Tel. (+48) 61 8547177
e-mail: jan-sikora@wp.pl

 

Kontakt dla studentów:

mgr Agata Kolecka

tel. (+48) 61 8547180

 


 Katedra Immunologii Klinicznej powstała na bazie Katedry Patomorfologii Klinicznej, początkowo jako pracownia Immunohistochemii (1963r.), później Zakład Immunopatologii, a od 1998 roku jako samodzielna Katedra, w skład której oprócz Zakładu Immunologii wchodzi także Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej.'

W Zakładzie immunologii prowadzone są badania naukowe, dydaktyka przed i podyplomowa i szeroka działalność immunodiagnostyczna obejmująca nie tylko miasto Poznań, ale także całe województwo wielkopolskie, a nawet makroregion Polski Zachodniej. Odnośnie działalności naukowej w Zakładzie przygotowano i obroniono 6 przewodów doktorskich, 3 rozprawy habilitacyjne, prowadzono badania w ramach 4 grantów Komitetu Badań Naukowych. 

Od grudnia 2005 r. Katedra jest miejscem realizacji a kierownik Katedry koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.

Opracowanie, doskonalenie i wdrożenie wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych w chorobach o podłożu immunologicznym”, PBZ-KBN-119/PO5/2005.  


Pracownicy naukowi Zakładu nie tylko uczestniczą w realizacji badań, ale także świadczą usługi w zakresie poradnictwa immunodiagnostycznego dla lekarzy jak i pacjentów.

Katedra organizuje regularne ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe "Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej" z udziałem gości zagranicznych.

Personel Zakładu Immunologii:

 • prof. dr hab. n. med. Jan Sikora

 • dr hab. med. Grzegorz Dworacki, prof. UM

 • dr n. biol. inż. biotechnol. Magdalena Frydrychowicz

 • dr n. przyr. Elżbieta Jeżewska

 • dr n. przyr. Renata Jenek

 • dr inż. biotechnol. Mariusz Kaczmarek

 • dr n. med. Husam Samara

 • lek. med. Mirosław Szczepański

 • mgr biotechnol. Bartosz Brzezicha

 • mgr biol. Agata Kolecka-Bednarczyk

 • mgr Joanna Rosołowska

 • Justyna Jakubas

 • Iwona Łakoma

 • Małgorzata Majewska

 • Monika Miłowska

 • prof. zw. dr hab. med. Jan Żeromski